Spoločnosť Van der Vliet vsádza svoje peniaze na vozidlá s označením First Choice

Van der Vliet Transport

Ukázalo sa, že model DAF XF 460 FTG Euro 6 z roku 2014, ktorý spadá do sortimentu vozidiel DAF First Choice, je dokonalým vozidlom čo sa týka plnenia prísnych štandardov ochrany životného prostredia v zariadení Maasvlakte 2, čo najrýchlejšie a najefektívnejšie ako je to možné. „Tento model spoločnosti DAF preberá miesto podobného ťahača z roku 2008, ktorý spĺňal normu Euro 5“, tvrdí riaditeľ spoločnosti Jan van der Vliet. „Vstup do zariadenia Maasvlakte 2 v rotterdamskom prístave majú povolený iba tie nákladné vozidlá, ktoré budú spĺňať normu Euro 6 o emisiách. Naše ďalšie dva modely DAF XF už požiadavky tejto normy spĺňajú, a vďaka našim najnovším prírastkom pozostáva náš súčasný vozový park výhradne z vozidiel zodpovedajúcich norme Euro 6. Spoľahlivosť a výkon týchto dvoch modelov, toho času úplne nových vozidiel, je pre nás viac než dostatočným dôvodom vybrať si relatívne nové a jazdené vozidlo DAF aj teraz. V neposlednom rade sme sa takto rozhodli aj preto, lebo sme mali možnosť získať vozidlo, ktoré bude nielen vyhovovať naším špecifickým potrebám, ale bude aj odeté v nových farbách spoločnosti.“

Van-Der-Vliet-pasfoto-roundŠpecializujeme sa na kontajnerovú prepravu poľnohospodárskych výrobkov (zeleniny a ovocia) z prístavov Rotterdam a Antverpy a späť. Za uplynulých 25 rokov sme získali veľké množstvo skúseností z tohto sektora. Kontajnery od našich klientov vyzdvihujeme alebo im ich doručujeme. Spolu so svojou ženou Marleen, jedným ďalším vodičom pracujúcim na plný úväzok a naším vozovým parkom pozostávajúcim z troch kombinácií ťahača a návesu sa staráme o všetky ich potreby v oblasti prepravy. Podnikáme hlavne v krajinách Beneluxu a najmä s chladiarenskými kontajnermi s produktmi AGF.

Jan van der Vliet, riaditeľ spoločnosti Van der Vliet Transport, Nieuwe-Tonge.