Returbetingelser

PACCAR Financial

 

Når et køretøj returneres til PACCAR Financial /DAF Trucks, skal det ske i overensstemmelse med ‘returbetingelserne’, der er beskrevet i dette dokument.

Hvis returnering af et køretøj ikke sker i overensstemmelse med returbetingelserne, vil PACCAR Financial og/eller DAF Trucks opkræve et gebyr, som, uanset forholdene, vil blive gjort gældende over for kunden af PACCAR Financial og/eller DAF Trucks. Eftersynsrapporten, der udarbejdes for et køretøj efter returnering af køretøjet, vil danne grundlag for fastsættelsen af det opkrævede gebyr. For at undgå at blive opkrævet et gebyr anbefaler vi, at du spørger din DAF forhandler til råds, før du returnerer dit køretøj, og at det arbejde, der er nødvendigt for at sikre, at køretøjet lever op til ‘returbetingelserne’, udføres.

En DAF forhandler har den fornødne viden og de påkrævede færdigheder til at udføre dette arbejde og til at sikre, at du ikke bliver pålagt et gebyr, efter at PACCAR Financial/DAF Trucks har udført eftersynet. Denne brochure er din guide til, hvordan du returnerer dit køretøj korrekt. Læs også de nærmere ‘betingelser’ sidst i denne brochure. Den indeholder illustrative eksempler på ‘normal slitage’, som ikke vil udløse reklamationer i forbindelse med din returnering af køretøjet. Desuden vises eksempler på skader på køretøjet, som til enhver tid bør undgås, og som skal repareres af en autoriseret forhandler, før du returnerer dit køretøj. Du finder flere oplysninger om korrekt vedligeholdelse af dit køretøj i instruktionsbogen. Din nærmeste DAF forhandler vil med glæde rådgive dig.

Download returbetingelserne (English only)