Chauffører

Erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger er ofte komplicerede dokumenter, men det korte af det lange er, at vi indsamler oplysninger om den lastbil, du kører. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre vores produkter endnu bedre, og fordi det er vigtigt for planlæggere og vognparkejere at få indsigt i for eksempel implementeringen og allokeringen af DAF lastbiler i virksomheden.

Blandt andet for at forbedre den nuværende og fremtidige generation af DAF lastbiler, din sikkerhed, komfort og CO2-reduktionen og for at informere vognparkejeren om lastbilens brug, tilstand og andre statusser kan det køretøj, du kører, være udstyret med forskellige internetforbundne teknologier. Ved hjælp af denne teknologi overføres oplysninger om brug af lastbilen til DAF Trucks N.V.

Disse data kan omfatte hastighed, det valgte gear, motoromdrejningstal, brændstofforbrug, fejlfindingskoder, aflæsning af speedometer og kilometertæller, softwareversioner samt køretøjets placering som nærmere angivet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Sådanne data kan betragtes som personfølsomme data, selv om vi ikke behandler sådanne data på et personligt (dit) niveau, men kun på lastbilniveau.

Om DAF Connect-tjenesterne – sådan fungerer denne tjeneste

På baggrund af disse oplysninger har vi opbygget en datatjeneste, som vi tilbyder vognparkejere – DAF Connect Services – som får adgang til de lastbildata, der genereres af dig som lastbilchauffør. Vi modtager disse data fra et specifikt stykke hardware i lastbilen - lastbilens styreenhed, Truck Control Unit (eller "TCU"). Denne TCU overfører data til en digital, ikke-offentlig DAF platform via det trådløse 3G/4G-internetnetværk (ligesom smartphones). Platformen er ikke en offentlig platform. Kun din vognparkejer, der har et aktivt abonnement på DAF Connect Services, har adgang til den del af platformen, der indeholder lastbilens data. Vi har aftalt med vognparkejeren/vognparkejerne, at vi også kan bruge lastbildataene til at forfølge vores egne (forretningsmæssige) formål, f.eks. at forbedre vores produkter og tjenester og yderligere maksimere holdbarheden for vores lastbiler.

 

Nedenfor forklarer vi, hvilke data vi behandler i forbindelse med din brug af køretøjet, til hvilke formål vi behandler disse data, og hvilke roller vi har i behandlingen.

A. Data, som vi behandler på vegne af vognparkejeren

Vognparkejeren har muligvis indgået en aftale med DAF Trucks N.V. eller et af vores associerede selskaber – f.eks. for at kunne yde vejhjælp eller overvåge et køretøjs ydeevne. Vognparkejeren betragtes som dataansvarlig og er ansvarlig for håndtering af dine personlige data. DAF Trucks N.V. betragtes her som databehandleren for denne aktivitet. Det betyder, at vi udfører databehandling under vognparkejerens ansvar.

Som databehandler handler DAF Trucks N.V. kun efter instruktioner fra vognparkejeren, f.eks. hvor vognparkejeren har anmodet om specifikke tjenester fra DAF Trucks N.V. Hvis du ikke selv er vognparkejer af dette køretøj, kan du kontakte vognparkejeren, som vil give dig yderligere oplysninger, f.eks. om formålet med databehandlingen. Du kan også kontakte vognparkejeren for at udøve dine rettigheder til beskyttelse af privatlivets fred og af personlige data, f.eks. retten til at få et overblik over de personlige data, som vognparkejeren behandler om dig, for at berigtige de personlige data eller anmode om at få dem slettet. Vognparkejeren kan dele dine personlige data med tredjeparter. DAF Trucks N.V. er ikke ansvarlig for vognparkejerens praksis for deling af data. Kun efter vognparkejerens instruktion vil DAF hjælpe med at håndtere din anmodning om at udøve dine rettigheder til beskyttelse af privatlivets fred og af personlige data.

DAF Trucks N.V. kan behandle data på vegne af vognparkejeren af dit køretøj til følgende formål. Vær opmærksom på, at disse oplysninger kun er til rådighed med henblik på reference og af praktiske hensyn, og at de muligvis ikke afspejler vognparkejerens – i sin funktion af dataansvarlig – faktiske brug af dataene. Vi anbefaler, at du kontakter vognparkejeren, hvis du har spørgsmål til disse behandlingsaktiviteter.

Sporing af lastbil/udnyttelse af vognpark

Dataansvarlig

Dit køretøjs vognparkejer

Den registrerede

Chauffør

Databehandlingsformål

 • Analyse og forbedring af kørte ruter
 • Analyse og forbedring af vognparkens effektivitet
 • Analyse og track/trace af vognparkens tilstand
 • Andre formål defineret af vognparkejeren (hvor det er relevant)

Dataelementer

 • Køretøjets stelnummer
 • Chauffør-ID
 • Dato/klokkeslæt for turens start og slut
 • Start-/slutposition
 • Køre-/tomgangstid
 • Geolokalisering i realtid
 • Tilbagelagt afstand
 • Brændstofforbrug
 • Gennemsnitshastighed
 • Kilometertæller
 • Gennemsnitsvægt
 • Hændelser/alarmer

Retsgrundlag for behandling

Bestemt af vognparkejer

Opbevaringsperiode

Bestemt af vognparkejer

 

Brændstof-/eco-score for vognpark

Dataansvarlig

Dit køretøjs vognparkejer

Den registrerede

Chauffør

Databehandlingsformål

 • Overvåg brændstofydelsen og køreegenskaberne på chauffør- og køretøjsniveau
 • Andre formål defineret af vognparkejeren (hvor det er relevant)

Dataelementer

 • Køretøjets stelnummer
 • Chauffør-ID
 • Tilbagelagt afstand
 • Gennemsnitlig strækning/dag
 • Gennemsnitshastighed
 • Maks. hastighed
 • Gennemsnitlig vogntogsvægt
 • Brændstof forbrugt
 • Brændstofforbrug
 • CO2-emissioner
 • Tomgangstid
 • Kraftudtagsvarighed
 • Varighed af hård opbremsning
 • Varighed af kraftig speederbrug
 • Tilbagelagt afstand med fartpilot
 • Klassificering af gennemsnitstrafik
 • Brændstofforbrug ved kørsel med fartpilot
 • Forbrug i tomgang

Retsgrundlag for behandling

Bestemt af vognparkejer

Opbevaringsperiode

Bestemt af vognparkejer

 

Gennemførelse af aftaler mellem DAF Trucks N.V. og vognparkejer

Dataansvarlig

Dit køretøjs vognparkejer

Den registrerede

Chauffør

Databehandlingsformål

Levering af havari-, reparations- og vedligeholdelsestjenester fra ITS

Dataelementer

 • Køretøjets stelnummer
 • Chauffør-ID
 • Chaufførens navn
 • Chaufførens kontaktoplysninger
 • Køretøjets kvalitet og vedligeholdelse
 • Geolokalisering
 • Køreegenskaber (hastighed, acceleration, gear, motor)

Retsgrundlag for behandling

Gennemførelse af aftaler
Legitim interesse

Opbevaringsperiode

12 måneder efter dataregistrering

 

Vognparkejeren er dit første kontaktpunkt for flere oplysninger om disse aktiviteter og om, hvordan dine personlige data indgår. DAF Trucks N.V. har ingen reel indflydelse på denne del, da vi udfører disse databehandlinger på vegne af vognparkejeren i henhold til dennes instruktioner. Resten af aktiviteterne, på vegne af DAF Trucks N.V. og ikke vognparkejeren, forklares i del B på denne webside.

 

B. Data, som DAF Trucks behandler til egne formål

Vi kan også behandle data, der stammer fra eller genereres af køretøjet, til egne formål. Selv om DAF Trucks N.V. ikke kan og absolut ikke har til hensigt at spore disse data tilbage til dig individuelt, skal visse data behandles som personlige data i henhold til relevante love og bestemmelser, f.eks. EU's generelle databeskyttelsesforordning, “GDPR”. Dette skyldes, at DAF Trucks N.V. med hjælp fra vognparkejeren – i form af supplerende oplysninger – teoretisk kunne spore disse data tilbage til dig individuelt.

Nedenfor følger en oversigt over databehandlingsaktiviteter i relation til lastbildata. Vi har også medtaget de formål, som vi bruger disse personlige data til, retsgrundlaget for behandling af dine personlige data og opbevaringsperioder. Vær opmærksom på, at hvis din klage, bemærkning eller spørgsmål drejer sig om, hvordan dine personlige data behandles til de formål, der er beskrevet i dette afsnit B, er den ansvarlige part og dit første kontaktpunkt for disse databehandlingsaktiviteter DAF Trucks N.V. og ikke vognparkejeren.

Hvis vi behandler dine personlige data på en meget anderledes måde end nævnt nedenfor, vil vi informere dig om dette separat ved hjælp af en separat (fortrolig) meddelelse. 

Dataanalyse for Connect

Dataansvarlig

DAF Trucks N.V.

Den registrerede

Chauffør

Databehandlingsformål

 • Analyse og forbedring af DAF produkter og DAF tjenester
 • Forsknings- og udviklingsformål
 • Diagnosticering af fejl og hændelser

Dataelementer

 • Køretøjets stelnummer
 • Tilbagelagt afstand
 • Geolokalisering
 • Brug af lastbilen (kørsel/tomgang)
 • Brændstofforbrug
 • Fejl og advarselssignaler
 • Køretøjsindstillinger og -knapper (lygter/vinduesviskere/aircondition)
 • Oplysninger om ejer af virksomhed/vognpark
 • Køreegenskaber (hastighed/acceleration/gear/motor)

Retsgrundlag for behandling

Legitim interesse

Opbevaringsperiode

Ca. otte år efter det øjeblik, lastbildataene blev indlæst i vores datasø.

Yderligere oplysninger

Data indsamles fra lastbilens hardwareudstyr, f.eks. lastbilens styreenhed, Truck Control Unit (TCU) for at foretage analyser af, hvordan køretøjet fungerer, hvordan køretøjets funktioner bruges af chaufføren, og hvordan vi kan forbedre vores produkt og vores tjenester. Dette er fejlfindingsværktøjet til vedligeholdelse af DAF køretøjer. TCU'en er en boks i DAF køretøjerne, der indeholder flere chips og måleinstrumenter, og som indsamler (primært tekniske) data. Vi kan også indsamle data via DAVIE-enheden. TCU- og DAVIE-data overføres til vores datasø. Her renser vi dataene og forbereder dem, hvorefter dataanalysen kan udføres. Disse analyser giver en databaseret indsigt i, hvor de områder, der kan forbedres, ligger (især på et teknisk niveau) med hensyn til vores lastbiler, produkter og tjenester og til at teste potentielle køretøjsløsninger, for eksempel for at vurdere i tide, når en bestemt del af lastbilen skal udskiftes, og for at undersøge årsagerne for at forbedre produktionsprocessen for den pågældende del. Derudover forventer vognparkejere også, at DAF Trucks N.V. nu hele tiden forbedrer ydelses- og sikkerhedsaspekterne ved vores produkter og tjenester, især hvis det vedrører din sikkerhed. DAF Trucks N.V. udfører analyser af Connect Services-dataene, fordi vi er interesseret i dataene for lastbilen, som vi f.eks. skal bruge stelnummer til. Indvirkningen på dit privatliv som lastbilchauffører er meget begrænset, da det ikke vil være vores mål at fortælle noget om din køreadfærd eller at overvåge din færden som chauffør.

 

(Trådløse) softwareopdateringer og fejlfinding

Dataansvarlig

DAF Trucks N.V.

Den registrerede

Chauffør

Databehandlingsformål

 • Trådløse (Over The Air – OTA) softwareopdateringer til køretøjer
 • Trådløs (Over The Air – OTA) fejlfinding på køretøjer

Dataelementer

 • Køretøjskonfiguration (model, køretøjsdele, hard- og softwareversioner, ECU-parametre) 
 • Køretøjets stelnummer
 • Køretøjets kvalitet og vedligeholdelse (motortemperatur, olietryk, bremser, logfiler)

Retsgrundlag for behandling

Juridisk forpligtelse
Legitim interesse

Opbevaringsperiode

I hele køretøjets levetid

Yderligere oplysninger

De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og relaterede lovkrav forpligter bl.a. DAF til at indsamle tekniske data - at vide, hvilken software der kører på lastbilen, og at have den nyeste version på lastbilen. Det drejer sig f.eks. om "FN-regulativet om ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår cybersikkerhed og systemer til forvaltning af cybersikkerhed". CO2-lovgivning; EURO 5 og EURO 6, anden UNECE-lovgivning, lovgivning om sikkerhed kræver også, at DAF Trucks N.V. udfører sådanne OTA-softwareopdateringer. Desuden vil OTA-softwareopdateringer introducere nye data om lastbilfunktioner i fremtiden.