Visszaküldési feltételek

PACCAR Financial

 

Amikor járműve(ke)t küldenek vissza a PACCAR Financial / DAF Trucks vállalatnak, a járműve(ke)t a jelen dokumentumban leírt ‘visszaküldési feltételeknek’ megfelelő állapotban kell visszaküldeni.

Amennyiben a járművet nem a visszaküldési feltételeknek megfelelő állapotban küldik vissza, a PACCAR Financial és/vagy a DAF Trucks pénzügyi költséget számít fel, amelyet a PACCAR Financial és/vagy a DAF Trucks bármely követeléssel szemben, bármilyen körülmények között érvényre juttathat az ügyféllel szemben. A visszaküldést követően a járművön végrehajtott vizsgálatról készült jelentés lesz az alkalmazandó díj meghatározásának alapja. A fizetési kötelezettség elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy a visszaküldést megelőzően kérje meg DAF-márkakereskedőjét a jármű átvizsgálására, valamint az ahhoz szükséges munkák elvégzésére, hogy a jármű állapota megfeleljen a ‘visszaküldési feltételeknek’.

A DAF-márkakereskedők rendelkeznek az ilyen munkák elvégzéséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel, így biztosítani tudják, hogy a PACCAR Financial / DAF Trucks vizsgálatának elvégzésekor ne állapítsanak meg fizetendő költségeket. Ez a prospektus útmutatóként szolgál a jármű helyes és megfelelő visszaküldéséhez. Ezenkívül tekintse meg a részletes ‘feltételeket’ is a füzet végén, amelyek a ‘normál elhasználódást ’ szemléltető példákat is tartalmaznak, ami nem vezet pénzügyi követelésekhez a jármű visszaküldésekor. Emellett a jármű olyan sérüléseire is mutat példákat, amelyeket minden esetben meg kell előzni, illetve meg kell javíttatni a hivatalos márkakereskedővel a jármű visszaküldését megelőzően. A jármű megfelelő karbantartásával kapcsolatos további tudnivalók a kézikönyvben találhatók. Természetesen a legközelebbi DAF-márkakereskedő örömmel ad bővebb felvilágosítást erről.

Visszaküldési feltételek letöltése