Podmienky vrátenia

Divízia PACCAR Financial

 

Keď sa vozidlo vráti spoločnosti PACCAR Financial /DAF Trucks, malo by byť vrátené v súlade s ‘podmienkami vrátenia’ uvedenými v tomto dokumente.

Keď sa nepodarí vrátenie vozidla na základe podmienok vrátenia, bude spoločnosťou PACCAR Financial a/alebo DAF Trucks účtovaný finančný poplatok, ktorý môže byť vyúčtovaný proti akémukoľvek nároku, za akýchkoľvek okolností, spoločnosťou PACCAR Financial a/alebo DAF Trucks zákazníkovi. Inšpekčná správa vykonaná na vozidle po návrate vozidla bude základným predpokladom pre určenie finančného poplatku, ktorý sa má aplikovať. Aby ste sa vyhli možnosti vzniku finančného poplatku, odporúčame vám požiadať servisného dílera DAF, aby pred vrátením skontroloval vozidlo a vykonal potrebné práce na uvedenie vozidla do súladu s ‘podmienkami vrátania’.

Servisný díler DAF má potrebné znalosti a zručnosti na vykonávanie tejto práce, aby sa zaistilo, že keď sa vykoná kontrola spoločnosťou PACCAR Financial/DAF Trucks, nebude to viesť k finančnému poplatku. Táto brožúra je vašou príručkou pre správne a adekvátne zvládnutie vrátenia vozidla. Pozrite si aj podrobné ‘podmienky’ uvedené na konci tejto brožúry. Obsahuje ilustratívne príklady ‘normálneho opotrebovania’, ktoré nepovedie k reklamáciám pri vašom vrátení vozidla. Okrem toho obsahuje príklady škôd na vozidle, ktorým v každom prípade musíte zabrániť a musí ich opraviť autorizovaný servisný díler ešte pred vaším vrátením vozidla. Viac informácií o správnej údržbe vozidla nájdete v návode. Váš najbližší servisný díler DAF vám s tým určite ochotne poradí.

Prevziať podmienky vrátenia