Vodiči

V prípade, že váš zamestnávateľ uzavrie zmluvu s PACCAR za účelom poskytovania služby DAF Connect alebo akéhokoľvek iného protokolovanie dát, bude vaša vozidlo monitorované na diaľku s cieľom zhromaždiť dáta z vášho vozidla. Hoci sa tieto údaje vzťahujú k vozidlu, skôr než vodiči, tieto údaje sa stávajú osobnými údajmi v prípade, že by sme mohli byť schopní nepriamo identifikovať vodiča. To však nie je naším zámerom.
Aké osobné údaje spracovávame? Prečo spracovávame vaše osobné údaje? Zákonný podklad.
Identifikačné číslo vozidla, evidenčné číslo vozidla, súradnice GPS, dátum a čas, ID vodiča. Za účelom analýzy výkonnosti vozidla a optimalizácie kvality a efektivity našich produktov a služieb, prevedenie vzdialenej diagnostiky a opráv a plánovanie údržby. Poskytovanie pomoci pri mimoriadnych udalostiach na ceste (ak je to požadované, prostredníctvom ITS). Plnenie zmluvných záväzkov. Legitímne záujmy.
Meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. S cieľom uľahčiť vašu účasť v súťažiach pre vodičov. Súhlas.