Vodiči

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú často komplikované dokumenty. Základom však je, že zhromažďujeme informácie o nákladnom vozidle, ktoré riadite. Robíme to preto, lebo chceme naše produkty ešte viac vylepšiť a pretože je dôležité, aby napríklad plánovači a majitelia vozových parkov mali prehľad o nasadení a prideľovaní nákladných vozidiel DAF pre potreby ich podnikania.

Na zlepšenie, okrem iného, súčasnej a budúcej generácie nákladných vozidiel DAF, vašej bezpečnosti a pohodlia, na zníženie emisií CO 2 a na informovanie vlastníka vozového parku o používaní, kondícii a inom stave nákladného vozidla môže byť vozidlo, ktoré riadite, vybavené rôznymi technológiami pripojenými na internet. Pomocou tejto technológie sa informácie o používaní nákladného vozidla prenášajú do spoločnosti DAF Trucks N.V.

Tieto údaje môžu zahŕňať rýchlosť vozidla, zvolený prevodový stupeň, otáčky motora, spotrebu paliva, diagnostické chybové kódy, hodnoty z tachometra a denného počítadla kilometrov, verzie softvéru a tiež polohu tohto vozidla, ako je ďalej uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Takéto údaje sa môžu považovať za citlivé, aj keď takéto údaje nespracúvame na osobnej úrovni (vaše osobné údaje), ale iba na úrovni nákladného vozidla.

O službách DAF Connect – ako táto služba funguje

Na základe týchto informácií sme vybudovali dátovú službu, ktorú ponúkame majiteľom vozových parkov – DAF Connect Services – ktorí získajú prístup k údajom o nákladnom vozidle, ktoré vygenerujete vy ako vodič nákladného vozidla. Tieto údaje získavame zo špecifického hardvéru v nákladnom vozidle – z riadiacej jednotky nákladného vozidla (alebo „TCU“). Táto jednotka TCU prenáša údaje na digitálnu neverejnú platformu DAF prostredníctvom bezdrôtovej siete 3G/4G (podobne ako smartfóny). Táto platforma nie je verejnou platformou. Iba vlastník vášho vozového parku, ktorý má aktívne predplatné služieb DAF Connect, má prístup výhradne k tej časti platformy, ktorá obsahuje údaje o jeho nákladných vozidlách. S vlastníkmi vozových parkov sme sa dohodli, že údaje o nákladných vozidlách môžeme použiť aj na naše vlastné (obchodné) účely, ako je zlepšovanie našich produktov a služieb a ďalšiu maximalizáciu životnosti našich nákladných vozidiel.

 

Nižšie vysvetľujeme, aké údaje spracúvame v súvislosti s vaším používaním vozidla, na aké účely takéto údaje spracúvame a aké sú naše úlohy pri tomto spracúvaní.

A. Údaje, ktoré spracúvame v mene vlastníka vozového parku

Je možné, že vlastník vozového parku uzatvoril zmluvu so spoločnosťou DAF Trucks N.V. alebo s ktoroukoľvek z našich pobočiek –, aby napríklad mohol poskytnúť asistenciu na cestách alebo monitorovať výkon vozidla. Vlastník vozového parku sa považuje za správcu údajov a je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov. Spoločnosť DAF Trucks N.V. sa považuje za spracovateľa údajov pre túto činnosť. Znamená to, že operácie spracovania údajov vykonávame na zodpovednosť vlastníka vozového parku.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. ako spracovateľ údajov koná len na pokyn vlastníka vozového parku, napríklad ak vlastník vozového parku požiadal o špecifické služby od spoločnosti DAF Trucks N.V. Ak nie ste vlastníkom vozového parku, môžete sa obrátiť na vlastníka vozového parku, ktorý vám poskytne ďalšie informácie, napríklad o účeloch spracovania týchto údajov. Môžete sa tiež obrátiť na vlastníka vozového parku, aby ste si mohli uplatniť svoje práva na ochranu súkromia a osobných údajov, ako napríklad právo získať prehľad o osobných údajoch, ktoré o vás vlastník vozového parku spracúva, tieto osobné údaje opraviť alebo požiadať o ich odstránenie. Vlastník vozového parku môže vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami. Spoločnosť DAF Trucks N.V. nenesie zodpovednosť za tieto postupy zdieľania údajov zo strany vlastníka vozového parku. Spoločnosť DAF bude asistovať pri vybavovaní vašej žiadosti o uplatnenie vašich práv na ochranu súkromia a osobných údajov len na základe pokynov vlastníka vozového parku.

Spoločnosť DAF Trucks N.V. môže spracúvať údaje v mene vlastníka vozového parku na nasledujúce účely. Majte na pamäti, že tieto informácie sú poskytované len z referenčných a praktických dôvodov a nemusia odrážať skutočné použitie údajov zo strany vlastníka vášho vozového parku ako správcu údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto činností spracovania, odporúčame obrátiť sa na vlastníka vozového parku.

Sledovanie nákladného vozidla/využitie vozového parku

Správca údajov

Vlastník vozového parku vášho vozidla

Dotknutá osoba

Vodič

Účely spracovania údajov

 • Analýza a vylepšenie prejdených trás
 • Analýza a vylepšenie efektívnosti vozového parku
 • Analýza a sledovanie stavu vozového parku
 • Iné účely definované vlastníkom vozového parku (ak je to vhodné)

Dátové prvky

 • Identifikačné číslo vozidla
 • ID vodiča
 • Dátum/čas začiatku a konca cesty
 • Začiatočná/koncová poloha
 • Čas jazdy/voľnobehu
 • Geolokácia v reálnom čase
 • Prejdená vzdialenosť
 • Spotreba paliva
 • Priemerná rýchlosť
 • Počítadlo kilometrov
 • Priemerná hmotnosť
 • Udalosti/výstrahy

Právny základ pre spracovanie

Určené vlastníkom vozového parku

Doba uchovávania

Určené vlastníkom vozového parku

 

Využitie paliva vozovým parkom/Eco-score

Správca údajov

Vlastník vozového parku vášho vozidla

Dotknutá osoba

Vodič

Účely spracovania údajov

 • Sledovanie výkonu paliva a jazdných vlastností na úrovni vodiča a vozidla
 • Iné účely definované vlastníkom vozového parku (ak je to vhodné)

Dátové prvky

 • Identifikačné číslo vozidla
 • ID vodiča
 • Prejdená vzdialenosť
 • Priemerná vzdialenosť/deň
 • Priemerná rýchlosť
 • Maximálna rýchlosť
 • Priemerná celková hmotnosť súpravy
 • Spotrebované palivo
 • Spotreba paliva
 • Emisie CO 2
 • Trvanie chodu na voľnobeh
 • Trvanie pohonu PTO
 • Trvanie prudkého brzdenia
 • Trvanie silného zošliapnutia plynu
 • Vzdialenosť prejdená na tempomat
 • Priemerná klasifikácia premávky
 • Spotreba paliva tempomatu
 • Spotreba pri voľnobehu

Právny základ pre spracovanie

Určené vlastníkom vozového parku

Doba uchovávania

Určené vlastníkom vozového parku

 

Plnenie dohôd medzi spoločnosťou DAF Trucks N.V. a vlastníkom vozového parku

Správca údajov

Vlastník vozového parku vášho vozidla

Dotknutá osoba

Vodič

Účely spracovania údajov

Poskytovanie služieb v oblasti opráv a údržby asistenčnej služby ITS

Dátové prvky

 • Identifikačné číslo vozidla
 • ID vodiča
 • Meno vodiča
 • Kontaktné údaje vodiča
 • Kvalita a údržba vozidla
 • Geolokácia
 • Jazdné vlastnosti (rýchlosť, zrýchlenie, prevodový stupeň, motor)

Právny základ pre spracovanie

Plnenie dohôd
Oprávnený záujem

Doba uchovávania

12 mesiacov po zaznamenaní

 

Vlastník vozového parku je vašou prvou kontaktnou osobou, ktorá vám poskytne ďalšie informácie o týchto aktivitách a o tom, ako sú v nich zahrnuté vaše osobné údaje. Spoločnosť DAF Trucks N.V. nemá na túto časť žiadny vplyv, keďže tieto operácie spracovania údajov vykonávame v mene vlastníka vozového parku na základe jeho pokynov. Ostatné činnosti vykonávané v mene samotnej spoločnosti DAF Trucks N.V., a nie vlastníka vozového parku, sú vysvetlené v časti B tejto webovej stránky.

 

B. Údaje, ktoré spoločnosť DAF Trucks spracúva na naše vlastné účely

Môžeme taktiež spracúvať údaje pochádzajúce z vozidla alebo generované vozidlom na naše vlastné účely. Aj keď spoločnosť DAF Trucks N.V. nemôže a určite nemá v úmysle spätne sledovať tieto údaje smerom k vašej osobe, podľa príslušných zákonov a nariadení, ako je Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov alebo “GDPR”, sa musí s určitými údajmi zaobchádzať ako s osobnými údajmi. Je to preto, že s pomocou vlastníka vozového parku – vo forme doplňujúcich informácií – by mohla spoločnosť DAF Trucks N.V. teoreticky tieto údaje spätne individuálne dohľadať.

Nižšie je uvedený prehľad činností spracúvania údajov vo vzťahu k údajom o nákladnom vozidle. Zahrnuli sme aj účely, na ktoré tieto osobné údaje používame, právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov a doby uchovávania. Upozorňujeme, že ak sa vaša sťažnosť, poznámka alebo otázka týka toho, ako sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely opísané v tejto časti B, zodpovednou stranou a vaším prvým kontaktným bodom pre tieto činnosti spracúvania údajov je spoločnosť DAF Trucks N.V. a nie vlastník vozového parku.

Ak by sme vaše osobné údaje spracúvali výrazne odlišným spôsobom, ako je uvedené nižšie, budeme vás o tom informovať osobitne prostredníctvom samostatného oznámenia (o ochrane osobných údajov). 

Analýza údajov pre službu Connect

Správca údajov

DAF Trucks N.V.

Dotknutá osoba

Vodič

Účely spracovania údajov

 • Analýza a zlepšenie produktov a služieb spoločnosti DAF
 • Výskumné a vývojové účely
 • Diagnostika porúch a incidentov

Dátové prvky

 • Identifikačné číslo vozidla
 • Prejdená vzdialenosť
 • Geolokácia
 • Používanie nákladného vozidla (jazda/voľnobeh)
 • Spotreba paliva
 • Poruchy a výstražné signály
 • Nastavenia a ovládacie prvky vozidla (svetlá/stierače/klimatizácia)
 • Informácie o spoločnosti/vlastníkovi vozového parku
 • Jazdné vlastnosti (rýchlosť/zrýchlenie/prevodový stupeň/motor)

Právny základ pre spracovanie

Oprávnený záujem

Doba uchovávania

Približne po ôsmich rokoch sa údaje o nákladných vozidlách dostanú do nášho dátového jazera.

Ďalšie informácie

Údaje sa získavajú z hardvérového vybavenia nákladného vozidla, ako je napríklad riadiaca jednotka nákladného vozidla (TCU), ktorá slúži na analýzu výkonu vozidla, spôsobu používania funkcií vozidla vodičom a toho, ako môžeme zlepšiť náš produkt a naše služby. Ide o diagnostický nástroj na servis vozidiel značky DAF. Jednotka TCU je skrinka v rámci vozidiel DAF, ktorá obsahuje niekoľko čipov a meracích prístrojov, ktoré zhromažďujú (najmä technické) údaje. Údaje môžeme zhromažďovať aj prostredníctvom zariadenia DAVIE. Údaje TCU a DAVIE sa prenášajú do nášho dátového jazera. Tu údaje vyčistíme a pripravíme, po čom je možné vykonať analýzu údajov. Výsledkom týchto analýz sú poznatky založené na údajoch o tom, kde sa nachádzajú oblasti na zlepšenie (najmä na technickej úrovni) týkajúce sa našich nákladných vozidiel, produktov a služieb a testovanie potenciálnych riešení pre vozidlá. Napríklad včasný odhad, kedy si určitý diel nákladného vozidla vyžaduje výmenu, a preskúmanie príčiny s cieľom zlepšiť výrobný proces tohto konkrétného dielu. Okrem toho majitelia vozových parkov v súčasnosti očakávajú, že spoločnosť DAF Trucks N.V. bude neustále zlepšovať výkon a bezpečnostné aspekty našich produktov a služieb, najmä ak ide o vašu bezpečnosť. Spoločnosť DAF Trucks N.V. vykonáva analýzu údajov služieb Connect, pretože sa zaujímame o údaje o nákladnom vozidle, pre ktoré potrebujeme napríklad číslo VIN. Vplyv na vaše súkromie ako vodičov nákladných vozidiel je veľmi obmedzený, pretože naším cieľom nie je vypovedať nič o vašom správaní sa ako vodiča ani sledovať, kde sa ako vodič nachádzate.

 

Aktualizácie a diagnostika softvéru (bezdrôtové)

Správca údajov

DAF Trucks N.V.

Dotknutá osoba

Vodič

Účely spracovania údajov

 • Bezdrôtové („OTA“) aktualizácie softvéru vozidla
 • Bezdrôtová („OTA“) diagnostika vozidla

Dátové prvky

 • Konfigurácia vozidla (model, diely pre vozidlá, verzie hardvéru a softvéru, parametre ECU) 
 • Identifikačné číslo vozidla
 • Kvalita a údržba vozidla (teplota motora, tlak oleja, brzdy, denníky)

Právny základ pre spracovanie

Právny záväzok
Oprávnený záujem

Doba uchovávania

Počas celej životnosti vozidla

Ďalšie informácie

Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (UNECE) a súvisiace právne požiadavky zaväzujú spoločnosť DAF, okrem iného, k zhromažďovaniu technických údajov – aby vedela, ktorý softvér sa používa na nákladnom vozidle, a aby bola na vozidle jeho najnovšia verzia. Ide napríklad o „Nariadenie OSN o jednotných ustanoveniach o schvaľovaní vozidiel s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť a systém riadenia kybernetickej bezpečnosti“. Legislatíva CO2; legislatíva EURO 5 a EURO 6, ďalšia legislatíva UNECE, legislatíva týkajúca sa bezpečnosti a ochrany tiež vyžadujú, aby spoločnosť DAF Trucks N.V. vykonávala takéto OTA aktualizácie softvéru. Okrem toho OTA aktualizácie softvéru v budúcnosti prinesú nové údaje o funkciách nákladného vozidla.