Gizlilik beyanı

Sürüm 05.2022

 • 1. Bu gizlilik beyanı hakkında

  Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir ve verilerinizi hangi amaçlar çerçevesinde kullandığımız konusunda şeffaf olmak istiyoruz. Bu nedenle, kişisel verilerinizi nasıl ele aldığımız hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla bu beyanı hazırladık. 

  Bu beyanda aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:

  - Sizden hangi kişisel verileri topladığımız;
  - Kişisel verilerinizi hangi amaçla kullandığımız;
  - Kişisel verilerinizi kullandığımız hukuki dayanak;
  - Kişisel verilerinizi paylaştığımız taraflar;
  - Kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuz ve
  - Kişisel verilerinizle ilgili hangi haklara sahip olduğunuz.

  Bu gizlilik beyanı, DAF Trucks N.V. ve PACCAR Financial kuruluşları gibi DAF kuruluşları dahil olmak üzere PACCAR Holding B.V. kuruluşları ve iştirakleri tarafından işlenen kişisel veriler için geçerlidir. Sizinle ilgili olarak bu gizlilik beyanında belirtilenler dışındaki bağlamlarda kişisel veri topladığımızda gerekirse size bu beyana ek olarak ilave özel bilgi vereceğiz. 

  Bu beyan en son 16 Mayıs 2022 tarihinde güncellenmiş olup düzenli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir. 

  Bu beyanı mümkün olduğunca açık ve eksiksiz hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu beyan ile ilgili sorularınız veya kaygılarınız olması durumunda Veri Koruma Görevlimizle (VKG) temasa geçmekten çekinmeyiniz:

  DAF Trucks N.V.
  Attn. Data Protection Officer (Veri Koruma Görevlisi) – D.06.01.225
  Hugo van der Goeslaan 1
  Posta Adresi: Posta Kutusu 90065 | 5600 PT Eindhoven | Hollanda | 
  Tel.: +31 (0) 40 214 91 11
  Ziyaret adresi: 5642 TW Eindhoven | Hollanda

  A PACCAR Company siyah

  E-posta: dataprotectionofficer@daftrucks.com


 • 2. Gizliliğiniz ile ilgili taahhüdümüz

  Kişisel verilerinizi özenle ele almayı taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerinizi uygun güvenlik standartlarına göre kullanırız. Gizlilik web sayfamızın veri sahiplerine özel bölümlerinde açıklanan işleme amaçları doğrultusunda verilere artık ihtiyaç duymadığımızda verileri siler veya anonim hale getiririz. Yalnızca bu amaçları yerine getirmek için ihtiyacımız olan kişisel verileri toplarız. Son olarak; kurumsal, yasal ve teknik (BT) önlemler uygulayarak verilerinizi mümkün olduğunca doğru, güvenli ve güncel tutarız.

 • 3. Kişisel verilerinizden kim sorumludur?

  PACCAR Holding B.V. kuruluşları ve iştirakleri, kişisel verilerinizin işlenmesinden ve korunmasından sorumludur. Bu beyanda geçen "PACCAR", "biz", "bize" ve "bizim" ifadeleri, DAF Trucks N.V. ve PACCAR Financial kuruluşları dahil olmak üzere DAF kuruluşları gibi PACCAR Holding B.V. kuruluşları ve iştiraklerine atıfla kullanılmaktadır. 

 • 4. Hangi kişisel verileri hangi dayanak ile ve neden işliyoruz?

  Aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla, işlediğimiz size ait kişisel veri türlerine ilişkin bir genel bakışa erişebilirsiniz. Bu kişisel verileri ne amaçla kullandığımızı ve kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağını da ekledik. Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilenden esasen farklı bir şekilde işlememiz durumunda size bu konuda ayrıca bilgi vereceğiz.

  > Müşteriler

  > İş Ortakları (bayiler/tedarikçiler gibi)

  > Sürücüler

  > Web sitesi ziyaretçileri 

   

  Açık kaynaklardan gelen veriler:
  Kredi Kurumları, Ticaret Odaları, açık web siteleri gibi (açık) kaynaklardan da veri topladığımızı lütfen unutmayın.

  Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?
  Kişisel verilerinizi, topladığımız amaçlar için gerekli olduğu sürece, yasal sınırlar ve saklamaya ilişkin kendi iç politikalarımız dahilinde saklarız. Zorunlu kanunların verilerin belirli bir süre boyunca saklanmasını gerekli kılması halinde, bilimsel araştırma amaçları, istatistiksel amaçlar ve/veya yasal hak taleplerinin tespiti, uygulanması veya savunulması amacı ile kişisel verilerinizin ek bir süre boyunca işlenebileceğini lütfen unutmayın.

 • 5. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

  Bilgilerinizi aynı veri koruma standartlarına tabi olan PACCAR ile ilgili kuruluşlarla paylaşırız. Kendi kuruluşlarımızın yanı sıra, kişisel verileri bir sonraki alt bölümde özetlenen bazı üçüncü taraflarla da paylaşırız. 

  Kişisel verileri paylaştığımız harici taraf kategorileri
  Kişisel verileri aşağıdaki kuruluş türleriyle paylaşırız:

  - Yetkili bayiler;
  - Tedarikçiler;
  - BT Tedarikçileri;
  - Hizmet Sağlayıcılar;
  - Sigorta şirketleri;
  - Mali müşavirler, vergi veya hukuk müşavirleri;
  - Merkez bankaları;
  - Harici Denetçiler.

  Avrupa veri koruma kuralları kapsamında bulunmayan taraflarla paylaştığımızda kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?
  DAF Trucks N.V., PACCAR şirketler grubunun bir parçasıdır. Hedeflediğimiz veri işleme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda kişisel veriler, Avrupa Ekonomik Alanı içindeki ve dışındaki PACCAR ile ilgili kuruluşlarla paylaşılabilir. Bu hususun koşulu, esas itibarıyla AB standartlarına (GDPR) eşdeğer bir düzeyde korumanın mevcut olmasıdır.

  Kişisel verilerinizi Avrupa veri koruma kurallarına tabi olmayan veya hakkında Avrupa Komisyonunun yeterlilik kararı bulunmayan bir kuruluş ile paylaşmamız durumunda verilerinizi uygun güvenlik önlemleri kullanarak koruruz. Sıklıkla kullandığımız bir örnek, Avrupa Komisyonunun Standart Sözleşme Maddeleridir. Bu hükümler, kişisel verilerinizi paylaştığımız tarafların bizimle aynı veya bizimkine benzer veri koruma standartlarına bağlı kalmalarını sağlamaktadır. Bu Standart Sözleşme Maddeleri, ek teknik ve organizasyonel önlemlerle desteklenebilir.

  Uyguladığımız uygun güvenlik önlemlerinin bir kopyasını dataprotectionofficer@daftrucks.com adresinden talep edebilirsiniz.

   

 • 6. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?

  Kişisel verilerinizin kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü korumak bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizi korumaya yardımcı olmak için güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Örneğin erişim kontrolleri uygular, güvenlik duvarları, yamalama gibi uygun sistem ve ağ güvenlik önlemleri alır ve taşınabilir cihazları uygun parolalarla koruruz. DAF Trucks N.V, kişisel verilerinizi işlemek için kullandığımız varlıkların gizliliğini, kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla ilgili politikalar (örneğin veri ihlalleriyle başa çıkmaya yönelik) ve zorunlu standartlar içeren bir BT Güvenliği ve GDPR Çerçevesi oluşturmuştur.

 • 7. Haklarınız nelerdir?

  Kişisel verilerinizi işlediğimiz durumlarda çeşitli haklara sahip olursunuz ve bu hakları istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Aşağıda bu haklara ve bu hakların sizin için neler ifade ettiğine dair bir genel bakış sunulmuştur. Haklarınızı dataprotectionofficer@daftrucks.com ile irtibata geçerek kullanabilirsiniz.

  PACCAR, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde veri koruma haklarınızla ilgili talebinize yazılı olarak yanıt verecektir. PACCAR, taleplerin karmaşıklığına ve sayısına bağlı olarak bu süreyi iki ay daha uzatma hakkına sahiptir. Talebin alınmasından sonraki bir ay içinde PACCAR tarafından söz konusu uzatma ve gecikmenin nedenleri hakkında bilgilendirilirsiniz. PACCAR, bu 7. madde kapsamındaki haklarınızı kullanma talebinizi ancak kimliğinizi doğru bir şekilde tanımlama fırsatı bulduktan sonra işleme alır.

  Kişisel verilerinize erişme, bunları düzeltme ve bunların bir kopyasını alma hakkı 
  Elimizde bulunan kişisel verilerinizin doğru, güncel, eksiksiz, alakalı olması ve yanıltıcı olmaması bizim için önemlidir. Bu taahhüde bağlı kalmamızı sağlamak için kişisel verilerinize her zaman erişme, bunları düzeltme ve güncelleme hakkınız mevcuttur. Talep etmeniz durumunda bizde bulunan kişisel verilerinizin bir kopyası tarafımızca size verilecektir.

  Veri taşınabilirliği hakkı
  Kişisel verilerinizi aşağıdaki yasal gerekçeler doğrultusunda işlemiş olmamız durumunda verilerinizi yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makinede okunabilir bir formatta alma hakkınız bulunmaktadır:
  a) Size önceden bildirdiğimiz bir amaç dahilinde kişisel verilerinizi işlememiz için rıza vermiş olmanız;
  b) Kişisel verilerinizi sizinle yapılan bir sözleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla işlemiş olmamız veya
  c) Kişisel verilerinizi (profil oluşturma gibi) otomatik araçlar kullanarak işlemiş olmamız. 

  Kişisel verilerinizi sildirme hakkı 
  Aşağıdaki durumlarda verilerinizi silmemizi talep etme hakkınız bulunmaktadır:
  a) Kişisel verileriniz, toplama amaçlarımız çerçevesinde artık gerekli değilse;
  b) Kişisel verilerinizi işlememiz yönünde vermiş olduğunuz rızadan vazgeçmeniz durumunda ve bu kişisel verileri işlemenin yasal bir gerekçe kalmamışsa;
  c) Kişisel verilerinizi PACCAR'ın meşru çıkarları için kullanmamıza itiraz ediyorsanız; 
  d) Kişisel veriler hukuka uygun işlenmiyorsa;
  e) Kişisel verilerinizin ilgili yasal yükümlülüklere uyulması adına silinmesi gerekiyorsa.

  Sakladığımız kişisel verilerinizin silinmesini istiyorsanız durumu dataprotectionofficer@daftrucks.com adresi üzerinden tarafımızla iletişime geçerek bildiriniz. Bu durumda, yasal gerekliliklere uygun olarak talebinize karşılık verilmesi için makul adımlar tarafımızca atılacaktır. Topladığımız kişisel veriler artık herhangi bir amaç doğrultusunda (istatistiksel amaçlar veya yasal hak taleplerinin tespiti, uygulanması veya savunulması dahil) gerekli değilse ve kanun gereği bu verileri muhafaza etmemiz gerekmiyorsa bunların silinmesi, imha edilmesi veya kalıcı biçimde kimlik bilgilerinizden arındırılması için azami çaba sarf edilecektir.

  İşleme faaliyetini kısıtlama hakkı
  Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır:
  a) Elimizde bulunan kişisel verilerinizin doğru olmadığına inanıyorsanız;
  b) Kişisel verileriniz hukuka uygun işlenmemekle birlikte bunların silinmesi yerine işlenmesini kısıtlamamızı tercih ediyorsanız;
  c) Kişisel verilerinize bu verileri toplamış olduğumuz amaçlar doğrultusunda ihtiyacımız kalmamakla birlikte yasal hak taleplerini tespit etmek, uygulamak veya savunmak için bu verilere ihtiyacınız varsa; 
  d) Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmiş olduğunuz halde bu itirazla ilgili çıkarlarınızın, verilerinizin işlenmesine ilişkin meşru gerekçelere kıyasla ağır bastığı yönünde teyit bekliyorsanız.

  Kişisel verilerinizi işlememize kısıtlama getirmek istiyorsanız durumu dataprotectionofficer@daftrucks.com adresi üzerinden tarafımızla iletişime geçerek bildiriniz. Bu durumda, yasal gerekliliklere uygun olarak talebinize karşılık verilmesi için makul adımlar tarafımızca atılacaktır.

  İtiraz hakkı veya rızayı geri çekme hakkı
  Kişisel verileriniz PACCAR'ın veya bir üçüncü tarafın meşru çıkarları çerçevesinde işleniyorsa verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İşleme faaliyetinin çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılacak şekilde gerçekleştirilmesi yönünde zorlayıcı meşru gerekçeler gösterebilmemiz durumunda bu tür talepleri reddedebileceğimizi unutmayın. Ancak kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz bir ilke olarak işleme faaliyetini her zaman sonlandırırız. Bu durumlarda haklarınız her zaman geçerli olacaktır. 

  İşleme faaliyeti rızanız çerçevesinde gerçekleştiriliyorsa kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahip olursunuz. Rızanızı geri çekmeniz, kişisel verilerinizi rıza verdiğiniz işleme faaliyeti çerçevesinde işlememize izin verilmeyeceği anlamına gelir. Rızanızı geri çekmek isterseniz bu, rızanızı geri çekmeniz öncesinde gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin meşruluğunu etkilemez. Dolayısıyla rızanızı geri çekmenizin geriye dönük bir etkisi olmayacaktır.

  Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
  Kişisel verilerinizi işleme biçimimiz ile ilgili olarak veri koruma makamına doğrudan şikayette bulunma hakkınız vardır. İlgili makamlara yönelik bir genel bakış içeren buradaki bağlantıya tıklayın veya bir arama motoru web sitesi üzerinden "[ülkeniz] Veri Koruma Kurumunu" arayın.

   

 • 8. Çerezler
  Bu web sitesinde çerez kullanıyoruz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için şu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz