Řidiči

Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou často složité dokumenty. Ale jejich základem je to, že shromažďujeme informace o vozidle, které řídíte. Děláme to proto, že chceme, aby naše produkty byly ještě lepší a protože je důležité, aby například plánovači a majitelé vozových parků měli přehled o nasazení a přidělování nákladních vozidel DAF pro své podnikání.

Aby se zlepšila mimo jiné současná a budoucí generace nákladních vozidel DAF, vaše bezpečnost a pohodlí,snížení emisí CO 2 a informování majitele vozového parku o používání, stavu a dalších stavech vozidla, může být vozidlo, které řídíte, vybaveno různými technologiemi připojenými k internetu. Prostřednictvím těchto technologií jsou informace o používání vozidla předávány společnosti DAF Trucks N.V.

Tyto údaje mohou zahrnovat rychlost vozidla, zvolený převodový stupeň, otáčky motoru, spotřebu paliva, diagnostické chybové kódy, údaje o rychlosti a počtu ujetých kilometrů, verzi softwaru a také polohu tohoto vozidla, jak je dále uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto údaje mohou být považovány za citlivé z hlediska soukromí, i když tyto údaje nezpracováváme na osobní (vaší) úrovni, ale pouze na úrovni nákladního vozidla.

O službách DAF Connect – jak tato služba funguje

Na základě těchto informací jsme vytvořili datovou službu – službu DAF Connect, kterou nabízíme majitelům vozových parků. Ti takto získají přístup k údajům o vozidle, které jste vytvořili vy jako řidič nákladního vozidla. Tyto údaje získáváme z konkrétního hardwaru ve vozidle – z řídicí jednotky vozidla (Truck Control Unit neboli „TCU“). Tato jednotka TCU přenáší data do digitální, neveřejné platformy společnosti DAF prostřednictvím bezdrátové internetové sítě 3G/4G (stejně jako smartphony). Tato platforma není veřejná.’Pouze váš majitel vozového parku, který má aktivní předplatné služeb DAF Connect, má přístup pouze k té části platformy, která obsahuje’údaje o jeho vozidle. Dohodli jsme se s majitelem či majiteli vozového parku, že můžeme také použít údaje o vozidlech pro vlastní (obchodní) účely, jako je například vylepšení našich produktů a služeb a další maximalizace životnosti našich vozidel.

 

Níže vysvětlíme, jaké údaje zpracováváme v souvislosti s vaším používáním vozidla, pro jaké účely tyto údaje zpracováváme a jaké jsou naše role v tomto zpracování.

A. Údaje, které zpracováváme jménem majitele vozového parku

Majitel vozového parku pravděpodobně uzavřel smlouvu se společností DAF Trucks N.V. nebo kteroukoli z našich přidružených společností – například aby mohl poskytovat asistenční službu nebo sledovat výkon vozidla. Majitel vozového parku je považován za správce údajů a je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů. Společnost DAF Trucks N.V. je zde považována za zpracovatele údajů pro tuto činnost. To znamená, že provádíme operace zpracování údajů na odpovědnost majitele vozového parku.

Jako zpracovatel dat společnost DAF Trucks N.V. jedná pouze na základě pokynů majitele vozového parku, například pokud majitel vozového parku požádal o specifické služby od společnosti DAF Trucks N.V. Pokud nejste sami majitelem vozového parku, kam patří toto vozidlo, můžete kontaktovat majitele vozového parku, který vám poskytne další informace, například o účelu tohoto zpracování údajů. Můžete také kontaktovat majitele vozového parku kvůli uplatnění svých práv na ochranu soukromí a údajů, jako je právo získat přehled o osobních údajích, které o vás majitel vozového parku zpracovává, opravit tyto osobní údaje nebo požádat o jejich odstranění. Majitel vozového parku může vaše osobní údaje sdílet se třetími stranami. Společnost DAF Trucks N.V. nenese odpovědnost za tyto postupy sdílení dat prováděné majitelem vozového parku. Společnost DAF vám pomůže při vyřizování žádosti o uplatnění vašich práv na ochranu soukromí a osobních údajů pouze na základě pokynů od majitele vozového parku.

Společnost DAF Trucks N.V. může zpracovávat údaje jménem majitele vozového parku, kam patří vaše vozidlo a to pro následující účely. Mějte na paměti, že tyto informace jsou poskytovány pouze pro snadnou referenci a pohodlí a nemusí odrážet skutečné používání údajů majitelem vozového parku jako správce dat. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto činností zpracování, doporučujeme kontaktovat majitele vozového parku.

Sledování vozidel / využití vozového parku

Správce dat

Majitel vozového parku, kam patří vaše vozidlo

Subjekt údajů

Řidič

Účel zpracování údajů

 • Analýza a vylepšení využívaných tras
 • Analýza a vylepšení efektivity vozového parku
 • Analýza a sledování / sledování stavu vozového parku
 • Jiné účely stanovené majitelem vozového parku (je-li to relevantní)

Datové prvky

 • Identifikační číslo vozidla
 • ID řidiče
 • Datum/čas začátku a konce cesty
 • Počáteční/koncová poloha
 • Doba jízdy/volnoběhu
 • Geografická poloha v reálném čase
 • Ujetá vzdálenost
 • Spotřeba paliva
 • Průměrná rychlost
 • Počítadlo km
 • Průměrná hmotnost
 • Události/výstrahy

Právní základ pro zpracování

Určuje majitel vozového parku

Doba uchovávání

Určuje majitel vozového parku

 

Palivo vozového parku / skóre Eco Score

Správce dat

Majitel vozového parku, kam patří vaše vozidlo

Subjekt údajů

Řidič

Účel zpracování údajů

 • Sledování spotřeby a efektivity paliva a chování při jízdě na úrovni řidiče a vozidla
 • Jiné účely stanovené majitelem vozového parku (je-li to relevantní)

Datové prvky

 • Identifikační číslo vozidla
 • ID řidiče
 • Ujetá vzdálenost
 • Průměrná vzdálenost/den
 • Průměrná rychlost
 • Max. rychlost
 • Průměrná celková hmotnost soupravy
 • Spotřebované palivo
 • Spotřeba paliva
 • Emise CO2
 • Doba trvání volnoběhu
 • Doba trvání PTO
 • Doba trvání prudkého brzdění
 • Doba trvání prudkého sešlápnutí plynu
 • Vzdálenost tempomatu
 • Klasifikace průměrné hustoty provozu
 • Spotřeba paliva při použití tempomatu
 • Spotřeba paliva při volnoběhu

Právní základ pro zpracování

Určuje majitel vozového parku

Doba uchovávání

Určuje majitel vozového parku

 

Plnění smluv mezi společností DAF Trucks N.V. a majitelem vozového parku

Správce dat

Majitel vozového parku, kam patří vaše vozidlo

Subjekt údajů

Řidič

Účel zpracování údajů

Poskytování služeb ITS při poruchách a služeb a oprav a údržby

Datové prvky

 • Identifikační číslo vozidla
 • ID řidiče
 • Jméno řidiče
 • Kontaktní údaje řidiče
 • Kvalita a údržba vozidla
 • Geolokace
 • Chování při jízdě (rychlost, zrychlení, převodový stupeň, motor)

Právní základ pro zpracování

Plnění smluv
Oprávněný zájem

Doba uchovávání

12 měsíců po záznamu

 

Majitel vozového parku je vaším prvním kontaktním místem, kde můžete získat další informace o těchto činnostech a o tom, jak jsou do nich zapojeny vaše osobní údaje. Společnost DAF Trucks N.V. nemá na tuto část žádný faktický vliv, protože tyto operace zpracování údajů provádíme jménem majitele vozového parku a podle jeho pokynů. Ostatní operace, které jsou prováděny jménem společnosti DAF Trucks N.V. spíše než jménem majitele vozového parku, jsou vysvětleny v části B této webové stránky.

 

B. Údaje, které společnost DAF Trucks zpracovává pro své vlastní účely

Údaje pocházející z vozidla nebo generované vozidlem můžeme také zpracovávat pro naše vlastní účely. I když společnost DAF Trucks N.V. nemůže a rozhodně nemá v úmyslu tyto údaje zpětně sledovat individuálně až k vaší osobě, je třeba s některými údaji nakládat jako s osobními údaji podle příslušných zákonů a předpisů, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli “nařízení GDPR”. Důvodem je, že s pomocí majitele vozového parku – ve formě doplňujících informací –, které vám by společnost DAF Trucks N.V. teoreticky mohla tyto údaje individuálně vysledovat až k vaší osobě.

Níže je uveden přehled činností zpracování dat v souvislosti s údaji o vozidle. Rovněž jsme zahrnuli účely, pro které používáme tyto osobní údaje, právní základ pro zpracování vašich osobních údajů a doby uchovávání. Rádi bychom vás informovali, že pokud se vaše stížnost, poznámka nebo otázka týká způsobu zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části B, odpovědná strana a vaše první kontaktní místo pro tyto činnosti zpracování údajů je společnost DAF Trucks N.V. a nikoli majitel vozového parku.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme velmi odlišným způsobem, než je uvedeno níže, budeme vás o tom informovat samostatně prostřednictvím samostatného (soukromého) oznámení. 

Analýza údajů pro službu Connect

Správce dat

Společnost DAF Trucks N.V.

Subjekt údajů

Řidič

Účel zpracování údajů

 • Analýza a vylepšení produktů a služeb společnosti DAF
 • Výzkumné a vývojové účely
 • Diagnostika poruch a nehod

Datové prvky

 • Identifikační číslo vozidla
 • Ujetá vzdálenost
 • Geolokace
 • Využití vozidla (jízda/volnoběh)
 • Spotřeba paliva
 • Poruchy a výstražné signály
 • Nastavení a ovládání vozidla (světla / stěrače / klimatizace)
 • Informace o společnosti / majiteli vozového parku
 • Chování při jízdě (rychlost / zrychlení / převodový stupeň / motor)

Právní základ pro zpracování

Oprávněný zájem

Doba uchovávání

Přibližně osm let po vstupu údajů o vozidle do našeho datového fondu.

Dodatečné informace

Údaje jsou shromažďovány z hardwarového vybavení vozidla, jako je řídicí jednotka vozidla (TCU), aby bylo možné analyzovat, jak vozidlo funguje, jak řidič využívá funkce vozidla a jak můžeme vylepšit náš produkt a naše služby. Toto je diagnostický nástroj pro servis vozidel DAF. Jednotka TCU je skříňka ve vozidlech DAF, která obsahuje několik čipů a měřicích přístrojů a shromažďuje (především technické) údaje. Údaje můžeme také shromažďovat prostřednictvím zařízení DAVIE. Údaje z jednotky TCU a zařízení DAVIE jsou přenášeny do našeho datového fondu. Zde data čistíme a připravíme je tak, aby pak bylo možné provádět analýzu dat. Výsledkem těchto analýz je podrobný přehled na základě dat o tom, kde se nacházejí oblasti vyžadující zlepšení (zejména na technické úrovni), pokud jde o naše nákladní vozidla, produkty a služby a k testování potenciálních řešení pro vozidla. Například odhadnout včas, kdy určitá část vozidla vyžaduje výměnu a zjistit příčiny, aby se zlepšil výrobní proces dané součásti. Kromě toho majitelé vozových parků také očekávají, že společnost DAF Trucks N.V. bude v současnosti neustále zlepšovat výkonnostní a bezpečnostní aspekty svých produktů a služeb, zejména pokud jde o vaši bezpečnost. Společnost DAF Trucks N.V. provádí analýzu dat služeb Connect, protože nás zajímají údaje o vozidle, pro které požadujeme například číslo VIN. Dopad na vaše soukromí jakožto řidičů nákladních vozidel je velmi omezený, protože naším cílem není sdělovat něco o vašem chování při řízení a sledovat místo, kde se jako řidič nacházíte.

 

(Bezdrátové) aktualizace a diagnostika

Správce dat

Společnost DAF Trucks N.V.

Subjekt údajů

Řidič

Účel zpracování údajů

 • Bezdrátová aktualizace softwaru vozidla („OTA“ neboli Over The Air)
 • Bezdrátová diagnostika vozidla („OTA“ neboli Over The Air)

Datové prvky

 • Konfigurace vozidla (model, díly vozidla, verze hardwaru a softwaru, parametry jednotky ECU) 
 • Identifikační číslo vozidla
 • Kvalita a údržba vozidla (teplota motoru, tlak oleje, brzdy, protokoly)

Právní základ pro zpracování

Právní povinnost
Oprávněný zájem

Doba uchovávání

Po celou dobu životnosti vozidla

Dodatečné informace

Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN) a související právní požadavky zavazují společnost DAF mimo jiné ke shromažďování technických údajů – za účelem zjištění, který software je ve vozidle spuštěn a k instalaci nejnovější verze softwaru do vozidla. Týká se například „nařízení OSN o jednotných ustanoveních týkajících se schvalování vozidel, pokud jde o systém kybernetické bezpečnosti a správu kybernetické bezpečnosti“. Legislativa týkající se emisí CO2; normy EURO 5 a EURO 6, další legislativa EHK OSN, legislativa týkající se bezpečnostních předpisů a zabezpečení také vyžadují, aby společnost DAF Trucks N.V. prováděla takové bezdrátové aktualizace softwaru. Bezdrátové aktualizace softwaru navíc v budoucnu zavedou nová data funkcí vozidla.