Voorwaarden voor retournering

PACCAR Financial

 

Wanneer een voertuig wordt teruggestuurd naar PACCAR Financial / DAF Trucks, moet(en) het voertuig/de voertuigen worden geretourneerd volgens de ‘Voorwaarden voor retournering’ zoals beschreven in dit document.

Het niet retourneren van een voertuig volgens de retournerings- voorwaarden zal leiden tot een financiële vordering door PACCAR Financial en/of DAF Trucks, die kan worden gesteld tegenover elke claim, onder alle omstandigheden, van PACCAR Financial en/of DAF Trucks ten laste van de klant. Het inspectierapport dat is opgesteld over een voertuig na retournering van dat voertuig zal de basis vormen voor het bepalen van de financiële kosten die in rekening zullen worden gebracht. Om de kans te voorkomen dat er een financiële vordering wordt ingesteld, is het raadzaam om uw DAF-dealer te vragen, voordat u uw voertuig retourneert, om uw voertuig te inspecteren en om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren om het voertuig in overeenstemming te brengen met de ‘retourneringsvoorwaarden’.

Een DAF-dealer beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om dit werk uit te voeren, om ervoor te zorgen dat wanneer de inspectie door PACCAR Financial / DAF Trucks wordt uitgevoerd, dit niet zal leiden tot financiële kosten. Deze brochure is uw leidraad voor de juiste en adequate behandeling van de retournering van uw voertuig. Zie ook de gedetailleerde ‘voorwaarden’ aan het einde van dit boekje. Het bevat illustratieve voorbeelden van ‘normale slijtage’ die niet leidt tot reclamaties betreffende uw retournering van het voertuig. Bovendien worden er voorbeelden gegeven van schade aan het voertuig die in ieder geval moet worden voorkomen en gerepareerd door een erkende dealer vóór uw voertuig wordt geretourneerd. Meer informatie over het juiste onderhoud van uw voertuig is te vinden in de handleiding. Uw dichtstbijzijnde DAF-dealer vertelt u er graag meer over.

Download de voorwaarden voor retournering